Mange fordele ved solceller

Mange går med en opfattelse af, at det ikke længere kan betale sig at opsætte solcelleanlæg, da reglerne er blevet ændret. Det er dog meget forkert. Her kan du læse mere om mulighederne.

Private husstande

solcellerOpsætter du et solcelleanlæg på din ejerbolig har du mulighed for at nettoafregne produktionen på dit solcelleanlæg. Under de gamle regler før 19. november 2012 kunne du nettoafregne på årsbasis, men med de nye regler sker afregningen pr time. Det betyder at du skal tilstræbe at bruge din vaskemaskine, tørretumbler og opvaskemaskine når solen skinner. Dermed får du så højt et egetforbrug som muligt.

Et eksempel:
Før 19. november 2012 købte en husstand typisk et solcelleanlæg der kunne producere den mængde KWh husstanden havde brug for på et år. En sådan husstand har da et eget forbrug på 20-25 %, hvilket vil sige at familien uden at gøre noget ekstraordinært for at bruge strømmen når solen skinner selv bruger 20-25 %. Havde en husstand således et årsforbrug på 6000 KWh bruger man normalt 1200 – 1500 KWh selv når solen skinner og sender 4500 – 4800 KWh tilbage på elnettet – på lager kan man sige. I de mørke perioder henter husstanden så el tilbage fra ”lageret”. Den samlede elregning blev dermed reduceret til den faste afgift.

Med de nye regler vil den bedste økonomi være, at opsætte et solcelleanlæg der kan producere omkring halvdelen af det samlede elforbrug opgjort på årsbasis. Bruger du således 6000 KWh el pr år bør solcelleanlægget kunne producere ca 3000 KWh pr år. Bruger du så timerfunktioner på opvaskemaskine og vaskemaskine og dermed sætter disse igang midt på dagen når solen skinner, vil du kunne hæve egetforbruget til 50-60 % af produktionen fra solcelleanlægget = 1500 – 1800 KWh. Den resterende mængde el produceret på solcelleanlægget, hvilket jo er differencen mellem produktionen på 3000 KWh og egetforbruget på 1800 KWh = 1200 KWh sælges tilbage til elnettet til 1,16 Kr i de næste 10 år og herefter til markedspris.

I denne situation har du overskud hvert eneste år i de kommende 25 år og du tjener 143.000 kr i perioden.

Kontakt os med oplysninger om dit elforbrug så laver vi sammen med Nordic Energy Group et uforpligtende tilbud med beregning. Husk også at du kan anvende håndværkerfradraget på montageomkostningerne på solcelleanlægget.

Erhvervsvirksomheder

solceller2På samme måde som private husstande er der også for de fleste erhvervsvirksomheder økonomi i at opsætte et solcelleanlæg. Som virksomhed gælder det også, at du ud fra et økonomisk synspunkt skal bruge så stor en del af den producerede mængde KWh selv når solen skinner. Vi laver meget gerne en beregning på et solcelleanlæg til din virksomhed. Du vil blive overrasket over hvor god økonomien er ved at investere i et solcelleanlæg, og samtidigt viser du kunder og samarbejdspartnere at din virksomhed er miljøbevist og tænker grønt.

Boligforeninger / andelsboligforeninger

Den 28/6 2013 vedtog Folketinget loven benævnt L221, der gør det muligt at have fællesanlæg i for eksempel bolig- og andelsboligforeninger.

Den nye lov gør det muligt for boligforeninger at opsætte solcelleanlæg der forsyner de enkelte husstande med grøn el.

Den maksimale grænse for anlægget på 6 kWp gælder ikke for andels- og boligforeninger, disse må godt lave anlægget større, så længe det ikke overskrider 6 kWp pr husstand.

Du kan læse mere om reglerne på vores leverandør Nordic Energy Group’s hjemmeside her og vi kommer meget gerne til et uforpligtende møde for at drøfte mulighederne hos jer.