Kvalitetsbevidst isolering

isolering af loftDet er vigtigt, at det er en professionel, der udfører isoleringsarbejdet på din bolig. Hvis kvaliteten ved isoleringsarbejdet ikke er i top, vil konsekvenserne være katastrofale for din bolig. Skimmelsvamp og revnedannelser, samt afskalning af puds, er blot nogle af mulige følgevirkninger af dårligt udført isoleringsarbejde.

Store fordele ved efterisolering

Ud over de mange penge du sparer på varmeregningen, når du efterisolerer din bolig, er der en række andre fordele ved efterisolering:

  • Værdien på boligen stiger
  • Træk i huset bliver mindre
  • Mindre udledning af CO2
  • Mindre kondens og mindre risiko for skimmelsvamp
  • Temperaturen kan holdes på et konstant niveau

Dampspærre til efterisolering

I huse med ikke-isolerede og utætte konstruktioner, kan den fugtige luft indefra uhindret trænge ud i det fri gennem konstruktionerne, f.eks. ydervægge og tag. Det tager materialerne ikke skade af, men det medfører et forholdsvis stort varmetab.

isolering_loftVælger du at efterisolere ydervæggen eller tagkonstruktionen, vil den fugtige luft indefra fortsat kunne trænge ud i den nu isolerede konstruktion. Men i modsætning til tidligere, vil den varme luft indefra kondensere og danne dråber som dem, vi kender fra indersiden af vores vinduer, når der ikke er blevet luftet ud. Når vanddampen kondenserer inde i konstruktionen og i isoleringslaget, medfører det, at isoleringen bliver våd, og at isoleringsevnen dermed nedsættes. Men det betyder også, at fugten kan danne grobund for råd og svamp.

Det er derfor meget vigtigt, at der monteres en dampspærre i form af tynd plastfolie de steder, hvor der er den mindste risiko for, at fugt (damp) i luften kan trænge ud i konstruktionerne.

Læs mere om efterisolering med dampspærre her

Isolering i området omkring Horsens, Skanderborg og Odder

Er du interesseret i få udført isoleringsarbejde i top?
Vi har vores udgangspunkt i Horsens og kan derfor hurtigt rykke ud i nærområdet, heriblandt Odder og Skanderborg, hvis du er interesseret i at høre nærmere om de mange muligheder indenfor isolering.